top of page
Search
  • Writer's pictureGreat Leaders

Learnifier - Great Leaders Stories


Hanna Iversen, Head of Customer Success, Learnifier

Learnifier är en ledande lärplattform i Norden som gör det möjligt att på ett enkelt sätt skapa onlineutbildningar och digitala kurser. Förra året anställdes 17 nya personer och idag har bolaget över 45 anställda och siktar på att rekrytera in många nya talanger även i år. Eftersom Learnifier är ett scale up-bolag ställer de höga krav på självledarskapet.

– Ett av våra ledord är ‘lead’ eftersom vi anser att alla är ledare, även om man inte är en chef så måste man ju leda sig själv i sitt dagliga arbete.” säger Hanna Iversen, Head of Customer Success.


Learnifier har under flera års tid valt att utbilda samtliga anställda i ledarskap och självledarskap. Att ge alla möjligheten att gå en ledarskapsutbildning tidigt i sin roll på Learnifier skapar en bra grund för kulturen och ledarskapet, menar Hanna. – Vi vill att alla tidigt ska få ett gemensamt språk och bra verktyg kopplat till ledarskap, och vi märker tydligt att det skapar en fin samhörighet samtidigt som det ger en bra samsyn på oss som bolag.
Har ni alltid prioriterat ledarskapet?

– Eftersom grundarna har en bakgrund inom just ledarskapsutveckling har det alltid varit viktigt för oss att jobba med det. Med åren har vi blivit bättre på att forma och skapa processer för vårt ledarskap och vårt lärande. Vi ser det som att vi utvecklar två saker: dels vår plattform men också företagets kultur och människor. Jag skulle säga att vi lägger lika stora resurser på bådadera.

Hanna berättar vidare att kulturen på Learnifier är ett levande projekt som aldrig någonsin kommer att bli klart. Det finns ett driv att sträva efter att skapa nya bättre rutiner och processer, vi är aldrig “nöjda” utan kikar ständigt på vad man kan göra bättre.

– Förutom ledarskapsutbildningen ser vi också till att ordna workshops flera gånger per år. Det skapar engagemang och tighta team där vi kontinuerligt säkerställer att vi utvecklar vårt ledarskap. Även förtroende och tillit är viktigt i organisationen - att ha högt till tak och att minska rädslan för att göra misstag gör att man tillåts arbeta mer innovativt och kreativt. Om man vågar göra fel och samtidigt lär sig av misstaget blir vi också bättre på att utvecklas. Största vinningen är kulturen - vi investerar i personalen och får tillbaka det dubbelt!

Har ni någon ledarskapsfilosofi?

– Hos oss på Learnifier är det otrolt viktigt att våra ledare är engagerade, närvarande och duktiga på att bygga förtroende. Förtroende är grunden till allt, man måste kunna lita på varandra. Vi vill också att en ledare ska vara närvarande och ta sig tid att lyssna och fånga upp hur teamet mår. Sedan är det såklart viktigt att både ledare och anställda är öppna för lärandet och har en hunger efter utveckling och utmaningar. Som ledare måste man dessutom ha en förståelse för sina medarbetares potential och därefter jobba mer individanpassat och lyfta fram medarbetarnas expertis och samtidigt stötta på rätt sätt.


Ambitionen är att alla som arbetar på Learnifier ska växa, både karriärmässigt men också privat under tiden som de arbetar på bolaget. Vikten av att aldrig stå still och att uppmuntra lärandet är en röd tråd som genomsyrar kulturen.


Till sist - du har ju gått vår ledarskapsutbildning, har du någon specifik take-away?

– Jag har lärt mig att kommunikation är svårt! Utbildningen skapar både perspektiv och insikter i hur alla har olika erfarenheter och uppfattningar, vilket gör det svårt och utmanande att kommunicera och skapa samsyn. Jag upplever också att workshopledare och facilitatorer från Great Leaders har en brinnande vilja och ett intresse för att man ska utvecklas - Ni skapar en öppen och transparent stämning i era workshops som inte många lyckas få till!


Vill man veta mer om Learnifier - besök deras site här: LEARNIFIERComments


bottom of page