top of page
Search
  • Writer's pictureGreat Leaders

Påverkar bonussystem och ersättningsmodeller prestationen?


När man pratar med bolag om motivation, löner och ersättningsmodeller berättar många att de arbetar med något form av bonussystem eftersom man vill att "personalen ska prestera bättre" och eftersom "alla andra företag gör det".. Men vad har egentligen bonusar för påverkan på prestationen? Forskning visar att incitament (såsom exempelvis bonusar) nästan uteslutande har en negativ påverkan på prestationen, problemlösningsförmågan och kreativiteten. Hur kan det då komma sig att forskningen visar en sak medan förtag runt om i världen arbetar åt det motsatta hållet? Nedan finner du ett TED-talk med Dan Pink som berättar om hur prestationen påverkas av incitament och belöningar.


留言


bottom of page