top of page
Search
  • Writer's pictureGreat Leaders

Josefin om Great Leaders digitala ledarskapsutbildning!

Updated: Jan 25Namn: Josefin Prochéus
Bakgrund: Projektledare/ Produkt- och affärsutveckling
Roll idag: Teamchef annonsutveckling
Företag: Idag Bonnier News, tidigare TV4


Josefin, du har just påbörjat en ny roll som teamchef på Bonnier News. Vad är ett bra ledarskap, enligt dig?

För mig innebär ett bra ledarskap att förstå att jag som ledare arbetar med människor, och därmed att det inte finns en mall som passar alla. Några nyckelord för mig är lyhördhet, tydlighet och trygghet och att jobba utifrån dessa med insikten att de kan betyda olika för dem jag jobbar med.


Du gick den digitala ledarskapsutbildningen under våren, hur upplevde du distansupplägget med förarbete, workshops och lärgrupper?

För mig passade upplägget med distansutbildning mycket bra då det gjorde det lätt och effektivt att kombinera med det dagliga arbetet. Förarbetet gjorde att gruppen snabbt kunde gå in på periodens tema och få ut mycket av det. Att vi blev indelade i lärgrupper gjorde också att det gick fortare att lära känna andra deltagare samt få ut än mer än det vi gjorde på de gemensamma seminarierna. I lärgruppen delades många erfarenheter, insikter och för mig blev dessa digitala tillfällen ett bra verktyg att säkerställa att jag omvandlade nya teoretiska lärdomar till handling.

Vad (från utbildningen) tar du med dig in i ditt ledarskap?

Det är svårt att lyfta enskilda delar då upplägget innehåller delar som bygger en stark helhet. En del är hur jag jobbar med självledarskap, mitt eget men också stöttar andra i det. En annan är en fördjupad insikt i vikten av att anpassa sitt ledarskap utifrån både personligheter och situationer. Det kommer dels från insikter av att alla kursdeltagare delat så mycket om sig själva men också av det arbete som gjordes med självrannsakan, förstår man sig själv är det också lättare att förstå andra. Utöver det så har jag fått med mig många konkreta och användbara modeller och teorier att utgå från i till exempel samtal med teammedlemmar.

Har du börjat "experimentera" eller testat något nytt sedan du gick utbildningen?

Då det uppmuntrades regelbundet under kursens gång att börja använda verktygen och kunskapen vi tog del av så minskade tröskeln till att "experimentera". Det har varit lärorikt och roligt och jag märker att när jag ställs inför en ny situation idag, mer nyfiket tittar på vilka verktyg jag har att använda än tidigare.

Något som jag inte frågat om som du vill tillägga?

Jag är imponerad över hur Petra som var vår kursledare så snabbt fick en större grupp människor att känna samhörighet och teamkänsla trots att vi endast sågs digitalt. Det gjorde att många generöst vågade dela erfarenheter och insikter på ett personligt plan, vilket gav mycket till hela gruppen.


Tack för din delning, Josefin! Ha en fortsatt fin sommar!

Detsamma och tack själva! #ledarskapsutveckling #ledarskapsutbildning "ledarskapskurs

Comentários


bottom of page