top of page

Online och

självgående kurser

GreatLeadersWaveWhite.png

ONLINE KURS

Självledarskap

Vi tror att varje stor ledare är en stor självledare.

Den fantastiska nyheten: alla kan bli bättre på att leda sig själva!

För att bli bra på självledarskap måste du ta fullt ansvar för hur du blir den mest effektiva och produktiva versionen av dig själv. Du måste förändra ditt tänkande från "Det är inte mitt problem!" och "det kan jag inte göra!" till "Hur kan jag lösa det här problemet?" och "Hur kan jag lära mig hur man gör det?". Att vänta på att alla andra ska göra allt arbete eller lösa alla problem är inte en självledares tankesätt.

Great Leaders har tre nycklar att göra

du är bra på att leda dig själv:

1

2

3

Vi hjälper dig att veta varför du gör som du gör

För att kunna leda dig själv behöver du veta ditt syfte.

Vi hjälper dig att lära känna dig själv

Att vara medveten om dina svagheter och styrkor är det bästa sättet att optimera och utveckla dig själv på bästa möjliga sätt. Du måste få verktygen för att hantera alla hinder i vägen.

Vi hjälper dig att vidta åtgärder

Och lär dig att sätta upp (och uppfylla) mål, avsiktligt påverka ditt eget tänkande, ta ansvar för att utveckla dig själv på bästa möjliga sätt och använda den informationen för att trivas

ContentRelevantIllustration_GL_Blue.png

eller

Är du redo att registrera dig?

Online - Self leadership

ONLINE KURS

Leda andra

För att vara bra på att leda andra måste du vara bra på att leda dig själv,

vet hur man interagerar med människor och lär sig hur man påverkar andra på ett tillförlitligt och eftertryckligt sätt (även om det kan vara från en auktoritetsposition).

Great Leaders har tre nycklar att göra

du bra på att leda andra:

ContentRelevantIllustration_GL_Blue.png

1

2

3

Vi hjälper dig att förstå din roll

Ibland är det svårt att skilja managementmyter från verkligheten, därför är det viktigt att inte agera utifrån förutfattade meningar om "hur en ledare/chef är"

.

Vi hjälper dig att känna dig själv och andra

Din sociala kompetens är viktig i kommunikationen med andra människor och samtidigt vara medveten om vilka signaler du sänder ut, känna igen dina egna blinda fläckar. Att bygga emotionell intelligens för att kommunicera effektivt och förstå kollegornas motivation är avgörande när man leder andra

.

Vi hjälper dig att hantera andra och dig själv

Hantera inom organisatoriska hierarkier Att tjäna förtroende och bygga relationer Ledande för långsiktiga resultat

Online course - Lead Others

ONLINE KURS

Gruppledarskap

För att vara bra på att leda, inspirera och motivera ett team behöver du...

För att vara bra på att leda, inspirera och motivera ett team behöver du...

För att vara bra på att leda, inspirera och motivera ett team behöver du...

För att vara bra på att leda, inspirera och motivera ett team behöver du...

Great Leaders har tre nycklar att göra

du bra på att leda ett team:

1

2

3

Vi hjälper dig att förstå vikten och lära dig färdigheterna för att underlätta ett hållbart ledarskap

.

Vi hjälper dig att möta dina egna utmaningar och samtidigt se möjligheterna kopplade till din roll och det sammanhang där du leder teamet

.

Vi hjälper dig att lära dig nycklarna för hur du gör ett team framgångsrikt och hur du undviker dysfunktionella team.

ContentRelevantIllustration_GL_Blue.png

ONLINE KURS

Förstagångsledare/chef

Det tar tid att bli en bra ledare, men med vår hjälp kan vi skynda på saker och ting för dig! Som ny ledare eller ny chef finns det vissa saker som du bör känna till i förväg för att vara väl förberedd och känna dig trygg i din nya roll. Men det finns också mycket hjälp om hur man undviker de största misstagen (för du kommer att göra misstag).

Great Leaders har tre nycklar att göra

du bra på att leda andra:

ContentRelevantIllustration_GL_Blue.png

1

2

3

Bli av med de förutfattade meningarna om vad att vara ledare innebär och ersätt dem med vetenskapsbaserade verktyg och information.

Tänk på vad du kommunicerar med både ord och kroppsspråk

Hur man stärker individerna och teamet på rätt sätt

eller

Är du redo att registrera dig?

Online - Team Leadership
Online - First Time Leader

ONLINE KURS

Ledarskapsträning

skräddarsydda efter dina behov

Vi erbjuder även våra onlinekurser eller våra virtuella klassrumskurser i skräddarsydda paket, skräddarsydda efter dina behov – kombinerat med en personlig tränare eller tillsammans med föreläsningar och workshops.

ContentRelevantIllustration_GL_Blue.png

Låt oss prata mer i detalj

Online - Tailored Training
GreatLeadersWaveWhite_Inverted.png
bottom of page