top of page

 Kärnkompetenser för ett bra ledarskap

Great Leaders anser att förtroende och rande är de mest fundamentala byggstenarna i ett bra ledarskap. För att skapa tillitsfulla ledare har vi dessutom identifierat ett antal kärnkomponenter som tillsammans, och var för sig, bidrar till att bygga starka, hållbara och förtroendeingivande ledare.

GreatLeadersWaveWhite_Thinner.png
Trust

Förtroende

Förtroende är den absolut viktigaste grundpelaren i ett bra ledarskap, men förtroende är mer komplext än vad folk tror.

Med hjälp av vårt kraftfulla analysverktyg Trust Score, ger vi deltagarna en nulägesbild och en utgångspunkt för att förbättra förmågan att bygga förtroendefulla relationer i sina team och med sina medarbetare.

Great Leaders - 3D Trust sälj SWE - Sept 2022-1800PX.png
Deltagarna kommer att...

bidra till att bygga förtroende och stärka relationer genom att lära känna varandra ännu bättre

...öka deras medvetenhet om förtroende och få verktygen för att bygga emotionellt och rationellt förtroende

diagnostisera deras nivå av pålitlighet, både ur deras eget perspektiv men också med hjälp av observatörer genom förtroendeanalysen


identifiera viktiga relationer och skapa en handlingsplan för hur man kan ta ansvar för att öka förtroendet i dessa.

Exponential learning

Exponentiellt lärande

Denna modell hjälper till att möjliggöra hållbar tillväxt och exponentiellt lärande i en snabbväxande affärsmiljö.

Vi lyfter fram mänskligt utvecklingsbeteende och delar verktyg och insikter om hur man lämnar trygghetszonen och verkligen kommer in i lärandets värld.

Deltagarna kommer att...

utforska och definiera styrkor och utvecklingspotential gällande de fyra exponentiella lärozonerna.
.

​... utforska gamla antagna självbegränsningar som kan stå i vägen för nya erfarenheter och upplevelser

Great Leaders - Larande sälj ENG - Dec 2022-Fullsize2.png

ta ansvar för sin utveckling genom att definiera sina viktigaste utvecklingsmål

Viktiga ledarskapsområden

För att vara en bra ledare krävs konstant utveckling. Vi har tagit fram en mängd olika ämnesmoduler och processer för att matcha våra kunders specifika behov. Här är några exempel på områden som kan inspirera er att nå er fulla potential...

GreatLeadersWaveWhite_Thinner.png
Great-Leaders-Motivation-sälj-SWE-Sept-2022-1800PX.png

Motivation

Med den senaste forskningen om motivation hjälper vi till att utveckla rätt mindset och färdigheter för att bygga hållbar energi för oss själva, våra anställda och vårt team.

Vi ger deltagarna kunskap
om mänskliga behov som hjälper till att skapa en optimal motivation och ger nycklar till hur du kan skapa en högkvalitativ energi, både för dig själv och ditt team.

Great Leaders - Patterns of Behavior ENG - Dec 2022-Fullsize.png

Beteendemönster

Genom att bli mer medvetna om vår personlighet och våra naturliga beteendemönster kan vi både lära oss hur vi kan utnyttja våra styrkor men också känna igen när våra beteenden blir dysfunktionella.

Tillsammans ska vi bygga ett gemensamt språk som gör att vi kan kommunicera mer effektivt med varandra.

Patterns of behavior
Performance model
Coaching
Great Leaders - Prestationsmodellen - FEB 2024-Current View_0,75x.png

Prestationsmodellen

En framgångsrik ledare förstår andras behov och har dessutom förmågan att flexibelt möta dessa behov.

Att möta behov i olika situationer kräver skicklighet att använda olika beteenden och ledarskapsstilar.

Coaching

Bra ledare - Coaching o Feedback - ENG - Sept 2022-Fullsize.png

Coaching syftar till att förbättra prestationen och fokuserar på att hjälpa andra att utvecklas. Som coach stöttar du självledarskapet till en högre nivå.

I denna modul kommer deltagaren att förstå vikten av att ställa de rätta frågorna och hur man kan hjälpa den som blir coachad att utnyttja sina styrkor och identifiera de personliga utvecklingsbehoven.

Feedback
Goal setting

Respons

Great Leaders - Feedback - Juli 2023 ENG-1800px.png

Framgångsrika företag letar ständigt efter nya sätt att förbättra och effektivisera sin feedbackkultur.  

Vi diskuterar varför vi ofta misslyckas med att skapa en feedbackkultur och hur man skapar en hälsosam sådan med fördelar för både givaren, mottagaren och den bredare organisationen.

Bra ledare – Målsättning – juli 2023-1800px.png

Målsättning

Att ha tydliga mål skapar trygghet, att inte ha mål skapar osäkerhet. Varför? För att mål skapar en riktning och ett ramverk.


Vi lägger stor vikt att sätta tydliga och mätbara mål samt att kommunicera dem öppet i vår egen arbetsmiljö med våra kollegor. 

Time & enegy management

Time and Energy Management

Time & Energy Management innefattar att både hantera din energi och ditt fokus men också få insikt i din produktivitetspotential och din arbetsbelastning för att effektivt arbeta efter dina egna energinivåer.

Great Leaders - Time & Energy Management - Juli 2023 - 1800px.png

Nyfiken på att lära dig mer?

bottom of page