top of page
Search
  • Writer's pictureGreat Leaders

Vad står i vägen för vår optimala motivation?

Updated: Apr 4, 2022

Den största upptäckten inom motivationsforskningen är fastställandet av tre grundläggande mänskliga behov - Valmöjlighet, Meningsfullhet och Kompetens - som varje människa behöver tillfredsställa för att upprätthålla prestation över tid och i slutändan utvecklas och må bra.

  • Valmöjlighet är vårt behov av att känna att vi har kontroll över våra handlingar och att det finns alternativ

  • Meningsfullhet är vårt behov av att känna samhörighet eller att kunna koppla mål till meningsfulla värden som skapar en känsla av ett högre syfte

  • Kompetens är vårt behov av att känna att vi är effektiva och att vi lär oss nya saker varje dag

När du lyckas skapa Valmöjlighet, Meningsfullhet och Kompetens blir din motivation stark, positiv och långvarig, något som krävs för att du ska utvecklas, hamna i “flow” och nå dina mål.


Här pratar en av våra forskare - Susan Fowler - om varför materialism, priser och pengar eller sökandet efter lycka står i vägen för Optimal Motivation.


Comments


bottom of page