top of page
Search
  • Writer's pictureGreat Leaders

Vad säger forskningen om att använda bonusar för att öka anställdas motivation?

Det finns två motivationskategorier: suboptimal motivation som genererar låg energi och optimal motivation som genererar hög energi.


Suboptimal motivation är när du drivs av yttre faktorer som tex: utmärkelser, bonusar, makt, status, rädsla eller skam. När du drivs av suboptimal motivation kommer den energi som genereras troligen inte att räcka hela vägen fram till målet, men skulle den (mot förmodan) göra det, upplever du förmodligen minskad kreativitet, mindre glädje och försämrat välmående. Du kanske har uppnått målet men lämnas med en känsla av tomhet eller utbrändhet.


Optimal motivation är när ditt driv kommer från en inre kraft av meningsfullhet, glädje, nyfikenhet eller genuint intresse. Gör du någonting med optimal motivation är energin hållbar, långsiktig och lämnar många positiva bieffekter och ett allmänt välbefinnande!Comments


bottom of page