top of page
Search
  • Writer's pictureGreat Leaders

Säkerhetskonsultbolaget SRI satsar på utveckling av ledare tillsammans med Great Leaders

Updated: Jan 25


Dennis (Partner) och Cassandra (Operations Manager), SRI

Företaget SRI är ett av Sveriges snabbast växande företag i sin bransch och utsågs till Gasellföretag 2022. SRI är experter inom områden som personalsäkerhet, bakgrundskontroller och andra tjänster med fokus på säkerhet runt människan och organisationen.


Snabb tillväxt innebär växande team, behov av nya roller och behov av att utveckla fler ledare – och på SRI är det den befintliga personalen som lyfts fram och utvecklas till ledare. SRI har därför under de senaste två åren tagit hjälp av Great Leaders för att rusta sina nya ledare genom både våra ledarskapsutbildningar och genom individanpassade PT-sessioner.


Vi fick möjlighet att prata med Cassandra (Operations Manager) och Dennis (Partner) på SRI för att höra vad de upplevt som värdefullt i våra olika utbildningsmoment.

Cassandra, vad skulle du säga att du tagit med dig från träningen i sig och vad har det inneburit för dig i rollen som ledare?

– Jag genomförde ledarskapsutbildningen för ca 1,5 år sedan. Jag tyckte om upplägget på kursen där lärarledda workshops varvades med träffar i mindre lärgrupper, kombinerat med eget arbete. Jag uppskattade även att man mellan träffarna fick utrymme att utforska och omsätta sina lärdomar i praktiken på jobbet, och att man i lärgruppen sedan kunde diskutera kring alla gruppmedlemmars olika erfarenheter och reflektioner. Det fanns en stor bredd på kursdeltagarna både vad gällde erfarenhet, ålder, och bransch. Detta upplevde jag som positivt och något som bidrog till intressanta diskussioner med många olika infallsvinklar. Då jag själv var ny i min ledarroll var det otroligt lärorikt att få ta del av andra personers erfarenheter och insikter. Utbildningen innehöll många intressanta delmoment, men något jag fastande lite extra för och ofta tittar tillbaka på är delarna som handlade om förtroende, motivation och prestation.


Du har, utöver den grundläggande ledarskapsutbildningen, även haft en PT, en personlig tränare hos oss. Berätta, hur upplevde du det?

– Det stämmer bra, jag har även genomgått personlig ledarskapsträning med Pelle som PT. Till skillnad från ledarskapsutbildningen som har ett färdigpaketerat upplägg, så har upplägget på dessa träffar helt fått styras av mig och mina behov. I våra samtal har vi exempelvis diskuterat specifika situationer som jag upplevt som utmanande och sådant som jag önskat förbättra i allmänhet.

Jag har bland annat fått nya verktyg att utforma underlag för mer strukturerade och kvalitativa samtal, där medarbetaren ges större utrymme att själv ta ansvar för sitt eget lärande och utveckling. Pelle är väldigt lättsam, inlyssnande och klok, och det har verkligen varit toppen att ha honom som bollplank under dessa veckor!

Dennis, du är Partner på SRI, varför väljer ni att satsa på extern ledarskapsträning av era ledare?

– Vi är ett ägarlett bolag som sedan starten 2017 växt organiskt och i mycket snabb takt. För att kunna hantera den snabba tillväxten och samtidigt skapa möjligheter för våra medarbetare att växa har vi tidigt satt en strategi som syftar till att ge våra befintliga medarbetare möjlighet att utvecklas i olika roller inom organisationen. Bland annat inom ledarskap. Att utbilda och utveckla våra ledare i de egna leden har gett oss de bästa förutsättningarna att kunna hantera vår tillväxt samtidigt som vi kunnat bibehålla och konservera våra kärnvärden.

Hur har ni sett ledare som gått träning hos oss utvecklas? Vad har varit de mest framträdande uttrycken för att de har utvecklats i sitt ledarskap?

– Utvecklingen har varit högst påtaglig. Vi har varit noga med att ”klä på” de medarbetare som fått möjligheten att ta mer ansvar med olika typer av utbildningar varav ledarskapsutbildning är ett exempel. Kombinationen av att få ta ansvar och operera i en mer ledande kontext samtidigt som man deltagit i relevanta utbildningsprogram tycker jag tydligt skapat en snabb mognad in i nya roller och att medarbetarna har haft relevanta verktygslådor för att stötta denna utveckling.

Har du några tips på vad man ska tänka på som bolag när man ska välja extern partner för ledarskapsutveckling?

– Jag tror att det viktigaste är ett hitta ett upplägg som kan stimulera och samtidigt vara flexibelt i den verklighet som den aktuella medarbetaren ska verka i. Vi har för egen del valt, och sett stor framgång i, att delta i längre utbildningar där deltagarna är del av en grupp där erfarenheter och branscher blandas. Detta har varit en mix som skapat mycket värde och som även skapat förutsättningar för nätverkande och kontaktskapande för bland annat framtida erfarenhetsutbyten. Att utbildningarna spänner över en längre tidshorisont tror jag kan inverka på möjligheterna för deltagaren att faktiskt tillämpa och testa på de kunskaper som utbildningen ger ”i verkligheten” och sedan bolla resultatet av detta både internt på bolaget, samt i sin utbildningsgrupp. På så sätt tror jag att kunskaperna som förmedlas blir mer bestående och erfarenhetsbaserade än om man skulle köra en kraschkurs på några dagar där man sen lämnas lite själv med att tillämpa det man gått igenom utan större möjligheter till uppföljning och reflektion.”

Hur rekommenderar du att man bör fångar upp deltagarnas lärdomar på bästa sätt internt och säkerställer att träningen inte blir en ”one-off”-insats, utan faktiskt leder till en hållbar utveckling och skapar värde för både individen och er som bolag?

– För mig är det viktigt att den person som får ett utökat ansvar inom organisationen, också får mandat att utöva detta ansvar på det sätt som de själv anser är bäst. Självklart kan detta även vara kopplat till ett coachande mentorskap lett av andra ledare inom organisationen, men genom att ge nya ledare möjligheten att själva testa, och fatta egna beslut, baserat på vad de exempelvis lärt sig under en utbildning, tror jag att förutsättningen att växa i den nya kostymen är som störst.

Cassandra, har du några sammanfattande ord till någon i liknande position som dig som funderar på att gå en ledarskapsutbildning?

– Egentligen att det bara är att göra det, verkligen värdefullt! Jag kan varmt rekommendera Great Leaders och båda utbildningsuppläggen till alla som vill utvecklas och lära sig mer om ledarskap, oavsett tidigare erfarenhet!

Personligen tyckte jag det var bra att börja med ledarskapsutbildningen för att sedan genomföra PT-träningen efter att det hade fått gått lite tid emellan. Men det är såklart helt beroende på vilka behov man har. Vill man utvecklas, inspireras av andra och lära sig mer om ledarskap generellt så tror jag att ledarskapsutbildningen är ett bra val. Är man i behov av rådgivning kopplat till konkreta situationer i det vardagliga arbetet kan PT-upplägget vara ett bra alternativ.
Comments


bottom of page