top of page
Search
  • Writer's pictureGreat Leaders

Förtroende, samhörighet och syfte är viktigt på arbetsplatsen

I en rapport från McKinsey framgår det (återigen) att det inte är externa faktorer (som exempelvis högre lön) som är grunden till en ökad motivation hos de anställda. Vad som är viktigt och som bidrar till ökat välmående hos personalen är i själva verket att de känner att de har makt att påverka vad som är värdefullt för dem.


I artikeln beskriver McKinsey att människor som ser positivt på sin arbetsplats är 16 gånger mer engagerade än de som inte har förtroende för företaget. Dessutom är det 8 gånger större sannolikhet att de stannar länge på bolaget.

Men vad är det då som gör att människor ser på sin arbetsplats positivt?

McKinsey listar följande värden:

  • förtroende och tillit

  • samhörighet och teamwork

  • ett syfte och en mening med sitt arbete

  • att känna att de bidrar till någonting som är “större än de själva”

  • att de får uppskattning för deras kompetens och insatser

  • tydliga ansvarsområden

  • möjlighet att växa

  • att de egna värderingarna och att det personliga syftet är linjerat med organisationens värderingar

  • balans i arbetet samt flexibilitet och valmöjlighet i arbetsmiljön (fysiskt vs. digitalt)


Nu, mer än någonsin, funderar vi människor över varför vi arbetar. För att vi ska känna att arbetsplatsen skapar värde och ger oss en positiv känsla behöver bolag förstå och värdesätta vad som är viktigt för de anställdas professionella och personliga utveckling. Genom att tillgodose behoven ovan och lära sig att förstå personalens inre drivkrafter kan företag attrahera de bästa och mest lojala medarbetarna. En framgångsrik kultur bidrar alltid i slutändan till företagets tillväxt och skapar konkurrenskraftiga fördelar.


Det lönar sig helt enkelt att satsa på företagskulturen och välmåendet hos personalen.
Källa:

Comments


bottom of page