top of page
Search
  • Writer's pictureGreat Leaders

DataTjej satsar på ledarskapet

Vi på Great Leaders har en tydlig mission: "Experience and share the power of great leadership".


För att leva vår mission fullt ut har vi sedan flera år tillbaka dedikerat 10% av våra intäkter till ungdomsledare som kanske inte har resurser för att själva investera i ledarskapsträning. Vi inriktar dessa insatser primärt mot idrottsledare, ideella föreningar och start-ups.


Därför är vi så enormt stolta över att utbilda styrelsen i DataTjej som är en ideell organisation för kvinnor och ickebinära med ett intresse för IT och Data som arbetar för att uppmuntra och underlätta kontakter främst mellan studenter och näringsliv.


Great Leaders kommer också inom en kort framtid att kunna erbjuda samtliga medlemmar i Datatjej en self paced-kurs inom självledarskap, som syftar till att få fler kvinnor och icke-binära att intressera sig för ledarroller och chefsposter inom IT och tech i framtiden.Vi har pratat med Lily Tsui, ordförande i Datatjej, om bakgrunden till att utvecklas inom ledarskap:


Varför valde ni att utbilda er inom ledarskap?

– Jag tror starkt på att ökad förståelse för ämnet ökar bilden av ens självledarskap och hur man agerar med andra i sin omgivning. Jag ville att styrelsen för DataTjej skulle skapa sig en gemensam grund för att vi ska kunna kommunicera bättre med varandra och på det sättet samarbeta och nå våra mål, inom föreningen och utåt.

Upplevelse av samarbetet med Great Leaders?

– Petra har varit till stor hjälp på att ta fram ett format samt upplägg som passar DataTjejs styrelse och ett koncept som kommer kunna fungera för våra kära medlemmar. Hennes energi och kunskap inom ämnet har också gjort att alla våra workshops har varit intressanta, roliga och lärorika.

Någonting speciellt som du tycker varit värdefullt?

– Styrelsemedlemmar i DataTjej sitter inte på samma geografiska plats, har olika erfarenheter och bakgrund så var det viktigt för mig att hitta en plattform som vi gemensam kunde stå på för att förstå varandra. Tack vare samarbetet med Great Leaders så tycker jag att vi har ett starkare team idag tack vare våra workshops, så att vi framåt kan bygga vidare på vår kultur, strategi och vårt ledarskap framåt för att nå våra gemensamma mål.

Hur kan vi se fler kvinnor och icke-binära som ledare inom IT/teknik i framtiden?

– Jag skulle kunna skriva en novell om denna fråga. Men för att fatta mig kort: Vi måste bryta trenden genom att tro att chefer och högre uppsatta personer enbart kan vara ledare, utan att den informella ledaren är lika viktigt, om inte viktigare. Alla kan vara en ledare. I en mansdominerad bransch där vi, tyvärr, har en trend att färre kvinnor och icke-binära söker sig till studier inom IT/Tech så är det viktigt att vi lyfter upp och utbildar de som är intresserade att börja eller fortsätta inom branschen. Oavsett vilken tjänst som de väljer att ta inom IT/Tech så kommer man alltid kunna ta en ledarskapsroll, och utbildningar som exempelvis vi i styrelsen och våra medlemmar har fått genom Great Leaders är kunskap som vi kommer ha med oss långt framåt.

Vad är ett bra ledarskap, enligt dig?

– En bra ledare för mig är en person som är villig att lyssna, förstå och se andra. En bra ledare lyfter sina kollegor och stöttar på rätt sätt och vill se sina medarbetare växa.


Läs mer om DataTjejs fantastiska arbete här: datatjej.se


Comments


bottom of page