ny chans att lära

TRUST

ETT BRA ÅR – NU ÖKAR VI!
 

Tillsammans med våra pionjärer har vi under 2017 lagt i en ännu högre växel i vår passionerade rörelse ”Pay It Forward”. Rörelsen är sprungen ur en vilja att ta ett starkt och genuint samhällsansvar för att ge fler möjligheten att uppleva och dela med sig av ett fantastiskt ledarskap.

 

Vi har identifierat tre målgrupper som har en fundamental funktion för att säkerställa en hållbar utveckling för vårt samhälle, men där möjligheten för dem att investera i ledarskapet är begränsad. 

Nu har turen kommit til dig som ungdomsledare:

NÄR: Ledarskapsutveckling i tre steg under januari och februari 2018, där första tillfället är en heldag (lördag) och sedan två kvällar enligt nedan:
 

Steg 1:     27 januari (9 - 17)

Steg 2:    7 februari (17 - 21)

Steg 3:    19 februari (17 - 21)

VAR: Grev Turegatan 11 A, 3 tr, där en av våra partners upplåter sina utbildningslokaler för detta ändamål.

INVESTERING: Våra pionjärer har redan investerat i både dig och vår framtid genom att välja att utveckla sitt ledarskap tillsammans med Great Leaders, vilket ger oss möjlighet att bjuda in dig utan kostnad.

FOTBOLLEN FÖRTJÄNAR STÖD

Givet våra fantastiska erfarenheter av 2017, ser vi en enorm potential att under 2018 fokusera våra insatser mer specifikt mot ungdomsledare inom fotbollen.

 

Eldsjälar som lägger ner många timmar ideellt för att fostra och utveckla nästa generation, dina och mina barn…

 

Med knappa resurser, bristfälliga verktyg och träning för att utöva ett hållbart ledarskap, försöker de möta de ledarskapskrav som finns inom föreningslivet i Sverige:

 

  • Se till att barnen har roligt och är motiverade

  • Utveckla individer och team

  • Skapa en god sammanhållning där alla känner sig delaktiga

  • Lösa konflikter

  • Utbilda i fair play

  • Ha en god dialog med föräldrar

  • Ge feedback till spelare och föräldrar, m.m

 

Tillsammans med våra pionjärer vill vi vara med och bidra och utveckla ett starkt ledarskap inom ungdomsfotbollen för att fostra framtidens ledare och bidra till en miljö som präglas av ett ledarskap som kommer ungdomarna till godo.

 

Med utgångspunkt från de behov och utmaningar som ungdomsledare har i sina roller, har vi skräddarsytt en ledarskapsutvecklingsprocess.

 

Vill du vara med och utveckla både dina och andras ledarskapsförmågor och ta ett samhällsansvar för att både vara och skapa bra förebilder och ledare?

 

”Pay it forward” genom att ge denna möjlighet till någon du tycker är värd känslan att få dela med sig av ett förstklassigt ledarskap!

Antalet platser är begränsat till 30. Anmäl dig idag för att säkra din plats.

MISSION:

Make more people experience and share great leadership

CONTACT:

Great Leaders AB

info@greatleaders.se

+46 70 777 43 83

  • LinkedIn Social Icon
GreatLeaders_logo_1line_symmetrisk_BLACK

MAKE MORE PEOPLE EXPERIENCE
AND SHARE GREAT LEADERSHIP