ny chans att lära

Du är utvald - pay it forward

Tillsammans med våra pionjärer lägger vi i en högre växel i vår passionerade rörelse ”Pay It Forward”. Rörelsen är sprungen ur en vilja att ta ett starkt och genuint samhällsansvar för att ge fler möjligheten att uppleva och dela med sig av ett fantastiskt ledarskap.

INVESTERING: Våra pionjärer har redan investerat i både dig och vår framtid genom att välja att utveckla sitt ledarskap tillsammans med Great Leaders, vilket ger oss möjlighet att bjuda in dig utan kostnad.

Mer

detaljerad

program-info

(pdf)

NÄR: Ledarskapsutveckling i tre steg i april och maj 2019 där första tillfället är en heldag (lördag) och sedan två kvällar enligt nedan:
 

Steg 1:    6 april  (kl 9-17)

Steg 2:    25 april (kl 17-21)

Steg 3:    6 maj (kl 17-21)

VAR: Östra Larmgatan 15, Göteborg

(Avega Group) 

IDROTTEN FOSTRAR VÅR FRAMTID

Eldsjälar som lägger ner många timmar ideellt för att fostra och utveckla nästa generation, dina och mina barn… 

Med knappa resurser, bristfälliga verktyg och träning för att utöva ett hållbart ledarskap, försöker de möta de ledarskapskrav som finns inom föreningslivet i Sverige genom att: 

  • Se till att barnen har roligt och vill stanna kvar inom idrottsrörelsen

  • Säkerställa att alla individer får utvecklas i sin takt och på sina villkor

  • Skapa ett sammanhang där alla känner sig sedda och delaktiga och får sunda värderingar.

Tillsammans med våra pionjärer vill vi vara med och bidra och utveckla ett starkt ledarskap inom ungdomsidrotten för att fostra framtidens ledare och förebilder.

Med utgångspunkt från de behov och utmaningar som ungdomsledare har i sina roller, har vi skräddarsytt denna ledarskapsutveckling. 

Mer detaljerad information (pdf)

”Pay it forward” och ta ett samhällsansvar genom att tillsammans med oss investera i ett hållbart ledarskap inom idrottsrörelsen.

Antalet platser är begränsat till 30. Anmäl dig idag för att säkra din plats.

MISSION:

Make more people experience and share great leadership

CONTACT:

Great Leaders AB

info@greatleaders.se

+46 70 777 43 83

  • LinkedIn Social Icon
GreatLeaders_logo_1line_symmetrisk_BLACK

MAKE MORE PEOPLE EXPERIENCE
AND SHARE GREAT LEADERSHIP